STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PGE


Pełna nazwa:Polska Grupa Energetyczna SA
Adres:00-496 Warszawa
ul. Mysia 2
Tel:+48 22 3401177
Fax:+48 22 6285964
E-mail:
Adres WWW:www.gkpge.pl
Regon:006227638
NIP:5260250541
EKD:35.10 wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, KRS: Nr 0000059307
PrezesWojciech Dąbrowski
Audytor:Ernst & Young Audit sp. z o.o. sp.k.
ISIN:PLPGER000010
System notowań: GPW - ciągłe
Sektor:energetyka