STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KREDYTIN (KRI)


Pełna nazwa:Dom Obrotu Wierzytelnościami Kredyt-Inkaso
Adres:02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 39
Tel:+48 22 2125700
Fax:+48 222125757
E-mail:
Adres WWW:www.kredytinkaso.pl
Regon:951078572
NIP:9222544099
EKD:64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
PrezesPaweł Szewczyk
Audytor:Deloitte Polska sp. z o.o.
ISIN:PLKRINK00014
System notowań: GPW - ciągłe
Sektor:wierzytelności