STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INTERBUD (ITB)


Pełna nazwa:Interbud Lublin S.A.
Adres:20-207 Lublin
ul. Turystyczna 36
Tel:+48 81 7463407
Fax:+48 81 7464465
E-mail:
Adres WWW:www.interbud.com.pl
Regon:008020841
NIP:7120152242
EKD:41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
PrezesKrzysztof Jaworski
Audytor:Misters Audytor Adviser sp. z o.o.
ISIN:PLINTBD00014
System notowań: GPW - ciągłe
Sektor:budownictwo ogólne