STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BRB0425


Pełna nazwa:Obligacje na okaziciela serii BRB0425 Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej
Data wykupu:2025-04-09
Nominał:1000
Cena emisyjna:-
Emisja:5000
Emitent:Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
Rodzaj obligacji:stała
Kupon:-
Odsetki płatne:brak
Rodzaj sprzedaży:emisja
ISIN:PLBSBR000023
Rynek notowań:GPW
Parkiet notowań:rynek Catalyst