STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BRD1023


Pełna nazwa:Obligacje na okaziciela serii A12 wyemitowanych przez Gminę Miasta Brodnicy
Nominał:1000
Cena emisyjna:-
Emisja:12700
Emitent:Gmina Miasta Brodnicy
Rodzaj obligacji:zerokuponowa
Kupon:-
Odsetki płatne:brak
Rodzaj sprzedaży:komunalna
ISIN:PL0019200019
Rynek notowań:GPW
Parkiet notowań:rynek Catalyst