STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WAL1025


Pełna nazwa:Obligacje na okaziciela serii A12 wyemitowane przez Miasto Wałbrzych
Nominał:1000
Cena emisyjna:-
Emisja:30000
Emitent:Miasto Wałbrzych
Rodzaj obligacji:zerokuponowa
Kupon:-
Odsetki płatne:brak
Rodzaj sprzedaży:komunalna
ISIN:PL0020200016
Rynek notowań:GPW
Parkiet notowań:rynek Catalyst