STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRZ1025


Pełna nazwa:Obligacje na okaziciela serii E12 wyemitowanych przez Gminę Miejską Przemyśl
Nominał:1000
Cena emisyjna:-
Emisja:4070
Emitent:Gmina Miejska Przemyśl
Rodzaj obligacji:stała
Kupon:-
Odsetki płatne:brak
Rodzaj sprzedaży:komunalna
ISIN:PL0022200022
Rynek notowań:GPW
Parkiet notowań:rynek Catalyst