STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AGO (AGORA)


STATYSTYKI ONLINE 06.12.2019 17:30:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
9,5600
10,1500
48 166 1 634 -3,25 0,010 0,010 0,120 0,01 0,03 13 498,00

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-12-02
do 2019-12-08
5
114
234 538
2 057
46 908
23 393
205
4 679
10,0300
-3,56
10,4000
10,4000
9,5600
9,5600
0,005
0,103
0,006
0,018
0,008
-8,08
29 027,04
 
Bieżący
od 2019-12-01
do 2019-12-31
5
114
234 538
2 057
46 908
23 393
205
4 679
10,0300
-3,56
10,4000
10,4000
9,5600
9,5600
0,005
0,103
0,006
0,018
0,008
-8,08
29 027,04
 
Bieżący
od 2019-10-01
do 2019-12-31
47
1 274
6 521 277
5 119
138 751
658 857
517
14 018
9,9000
2,06
9,7400
10,8500
9,0000
9,5600
0,018
0,411
0,019
0,055
0,025
-1,44
4 528 664,30
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
235
5 078
56 502 355
11 127
240 436
4 899 152
965
20 847
11,5300
15,30
9,9800
13,9000
9,0000
9,5600
0,031
0,601
0,033
0,081
0,037
-4,40
12 841 444,23
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 2010,25
Średnia 10010,53
Średnia 20011,36

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E-
P/BV0,48
P/CE3,57

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy07.11.201910,0000Pierwszy09.09.201910,4000Pierwszy07.12.201811,6000
Maximum08.11.201910,8500Maximum08.11.201910,8500Maximum08.07.201913,9000
Minimum06.12.20199,5600Minimum07.10.20199,0000Minimum07.10.20199,0000
Zysk/strata-4,40% Zysk/strata-8,08%Zysk/strata-17,59%
Amplituda13,49%Amplituda20,56%Amplituda54,44%