STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

COG (COGNOR)


STATYSTYKI ONLINE 15.11.2019 08:32:14

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany

1,3200
- 0,000 0,000 0,000

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-11-11
do 2019-11-17
3
105
194 008
1 848
64 669
144 682
1 378
48 227
1,3400
-2,55
1,3750
1,3800
1,3200
1,3200
0,007
0,170
0,222
0,762
0,762
-4,00
48 502,01
 
Bieżący
od 2019-11-01
do 2019-11-30
8
534
911 100
1 706
113 887
668 371
1 252
83 546
1,3600
-10,53
1,4200
1,4400
1,3200
1,3200
0,013
0,310
0,443
1,320
1,320
-13,16
69 232,52
 
Bieżący
od 2019-10-01
do 2019-12-31
31
2 263
4 907 591
2 169
158 309
2 976 518
1 315
96 017
1,6500
-5,71
1,7500
1,8750
1,3200
1,3200
0,020
0,623
0,686
1,517
1,517
-24,57
199 739,17
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
219
13 311
33 634 871
2 527
153 584
19 318 549
1 451
88 213
1,7400
8,75
1,6400
2,0600
1,3200
1,3200
0,020
0,908
0,629
1,393
1,393
-17,50
1 921 992,64
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 201,51
Średnia 1001,68
Średnia 2001,73

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E8,46
P/BV0,62
P/CE2,51

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy15.10.20191,7900Pierwszy16.08.20191,7000Pierwszy15.11.20181,8800
Maximum17.10.20191,8000Maximum08.10.20191,8750Maximum25.02.20192,0600
Minimum04.11.20191,3200Minimum04.11.20191,3200Minimum04.11.20191,3200
Zysk/strata-26,26% Zysk/strata-22,35%Zysk/strata-29,79%
Amplituda36,36%Amplituda42,05%Amplituda56,06%