STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EFK (EFEKT)


STATYSTYKI ONLINE 09.12.2019 17:30:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
12,0000
11,6000
3 158 1 900 3,45 0,000 0,040 0,030 0,03 0,05 1 652,17

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-12-09
do 2019-12-15
1
3
5 700
1 900
5 700
475
158
475
12,0000
3,45
12,0000
12,0000
12,0000
12,0000
0,001
0,029
0,037
0,049
0,029
3,45
1 652,17
 
Bieżący
od 2019-12-01
do 2019-12-31
6
75
195 572
2 608
32 595
16 086
214
2 681
12,1600
-8,57
13,2000
13,2000
11,3000
12,0000
0,004
0,173
0,116
0,275
0,161
-9,77
20 017,65
 
Bieżący
od 2019-10-01
do 2019-12-31
48
533
1 457 657
2 735
30 368
106 550
200
2 220
13,6800
-18,57
16,8000
18,0000
11,3000
12,0000
0,004
0,099
0,122
0,228
0,133
-28,57
51 020,54
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
236
1 836
4 003 578
2 181
16 964
219 049
119
928
18,2800
-16,15
22,2000
30,0000
11,3000
12,0000
0,002
0,091
0,069
0,095
0,056
-44,95
89 067,37
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 2013,14
Średnia 10017,04
Średnia 20020,10

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E5,34
P/BV0,41
P/CE2,71

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy12.11.201913,4000Pierwszy09.09.201917,6000Pierwszy10.12.201822,0000
Maximum19.11.201915,3000Maximum10.09.201918,7000Maximum21.06.201930,0000
Minimum06.12.201911,3000Minimum06.11.201911,3000Minimum06.11.201911,3000
Zysk/strata-13,43% Zysk/strata-34,09%Zysk/strata-47,27%
Amplituda35,40%Amplituda65,49%Amplituda165,49%