STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VTL (VISTAL)


STATYSTYKI ONLINE 14.10.2019 07:45:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany

2,0300
- 0,000

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-10-01
do 2019-10-31
9
357
512 474
1 436
56 942
252 760
708
28 084
2,0300
-1,93
2,1000
2,2000
1,9000
2,0300
0,008

0,009

-1,93
265 530,78
 
Bieżący
od 2019-10-01
do 2019-12-31
9
357
512 474
1 436
56 942
252 760
708
28 084
2,0300
-1,93
2,1000
2,2000
1,9000
2,0300
0,008

0,009

-1,93
265 530,78
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
122
12 287
17 111 396
1 393
140 257
7 694 621
626
63 071
2,2200
-8,64
2,4700
2,7200
1,6800
2,0300
0,011

0,012

-16,46
1 039 574,48
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 202,00
Średnia 1002,08
Średnia 2001,91

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E-
P/BV-
P/CE-

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy16.09.20192,0400Pierwszy15.07.20192,2200Pierwszy15.10.20180,7900
Maximum01.10.20192,2000Maximum25.07.20192,7200Maximum19.03.20192,9200
Minimum19.09.20191,8900Minimum26.08.20191,8500Minimum22.11.20180,6100
Zysk/strata-0,49% Zysk/strata-8,56%Zysk/strata156,96%
Amplituda16,40%Amplituda47,03%Amplituda378,69%