STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PUE (ZPUE)


STATYSTYKI ONLINE 20.09.2019 12:29:38

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
127,0000
135,0000
10 25 3 239 -2,85 0,010 46,640 2,930 0,02 0,06 5 462,73

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-09-16
do 2019-09-22
4
48
164 714
3 432
41 179
1 231
26
308
133,8100
0,61
138,0000
138,0000
128,0000
135,0000
0,005
1,365
27,564
0,070
0,028
1,50
109 809,33
 
Bieżący
od 2019-09-01
do 2019-09-30
14
210
631 541
3 007
45 110
4 872
23
348
129,6300
30,94
101,0000
154,0000
99,0000
135,0000
0,005
1,520
33,671
0,079
0,032
36,36
17 369,11
 
Bieżący
od 2019-07-01
do 2019-09-30
58
315
821 204
2 607
14 159
6 811
22
117
120,5700
20,57
100,0000
154,0000
92,5000
135,0000
0,002
0,670
9,356
0,027
0,011
35,00
23 462,96
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
181
1 432
3 771 839
2 634
20 839
43 770
31
242
86,1700
47,30
60,0000
154,0000
57,0000
135,0000
0,003
0,765
19,420
0,055
0,022
130,77
28 843,30
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 20114,45
Średnia 100100,82
Średnia 20093,40

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E1 105,26
P/BV0,67
P/CE9,63

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy20.08.201999,0000Pierwszy21.06.201998,5000Pierwszy20.09.2018105,0000
Maximum12.09.2019154,0000Maximum12.09.2019154,0000Maximum12.09.2019154,0000
Minimum26.08.201994,5000Minimum06.08.201992,5000Minimum04.01.201957,0000
Zysk/strata36,36% Zysk/strata37,06%Zysk/strata28,57%
Amplituda62,96%Amplituda66,49%Amplituda170,18%