STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RES (RESBUD)


STATYSTYKI ONLINE 20.09.2019 13:28:11

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
0,3800
0,3800
2 2 000 760 0,00 0,000 0,000 0,020 0,48 0,48

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-09-16
do 2019-09-22
4
33
38 387
1 163
9 597
106 866
3 238
26 717
0,3600
2,86
0,3400
0,3800
0,3400
0,3800
0,001
0,025
0,001
3,181
3,181
8,57
4 479,24
 
Bieżący
od 2019-09-01
do 2019-09-30
14
78
56 570
725
4 041
159 808
2 049
11 415
0,3500
0,00
0,3500
0,3800
0,3260
0,3800
0,000
0,012
0,001
1,359
1,359
8,57
6 600,88
 
Bieżący
od 2019-07-01
do 2019-09-30
58
264
156 844
594
2 704
495 674
1 878
8 546
0,3200
39,13
0,2300
0,3800
0,2300
0,3800
0,000
0,008
0,000
1,017
1,017
65,22
2 404,85
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
181
543
260 822
480
1 441
991 753
1 826
5 479
0,2600
44,44
0,1800
0,3800
0,1700
0,3800
0,000
0,003
0,000
0,652
0,652
111,11
2 347,42
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 200,35
Średnia 1000,26
Średnia 2000,25

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E13,17
P/BV0,62
P/CE11,15

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy20.08.20190,3380Pierwszy17.07.20190,2300Pierwszy24.09.20180,2900
Maximum19.09.20190,3800Maximum19.09.20190,3800Maximum19.09.20190,3800
Minimum28.08.20190,3260Minimum17.07.20190,2300Minimum21.12.20180,1500
Zysk/strata12,43% Zysk/strata65,22%Zysk/strata31,03%
Amplituda16,56%Amplituda65,22%Amplituda153,33%