STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLX (PLASTBOX)


STATYSTYKI ONLINE 23.10.2019 17:30:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
2,0300
2,0300
1 5 10 0,00 0,000 0,000 0,000

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-10-21
do 2019-10-27
3
26
3 086
119
1 029
1 516
58
505
2,0400
0,00
1,9660
2,0400
1,9660
2,0300
0,000
0,002
0,000

-0,49
6 298,52
 
Bieżący
od 2019-10-01
do 2019-10-31
17
101
93 893
930
5 523
47 380
469
2 787
1,9800
4,76
2,0000
2,0500
1,8500
2,0300
0,001
0,017
0,001

7,41
12 671,06
 
Bieżący
od 2019-10-01
do 2019-12-31
16
100
93 882
939
5 868
47 375
474
2 961
1,9800
4,76
2,0000
2,0500
1,8500
2,0300
0,001
0,018
0,001

7,41
12 669,69
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
204
5 353
1 616 436
302
7 924
797 280
149
3 908
2,0300
-9,38
2,0900
2,2000
1,7500
2,0300
0,001
0,041
0,001

-9,38
172 327,97
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 201,98
Średnia 1001,99
Średnia 2002,01

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E22,00
P/BV1,10
P/CE5,57

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy23.09.20191,9000Pierwszy23.07.20192,0750Pierwszy23.10.20181,7800
Maximum16.10.20192,0500Maximum23.07.20192,0750Maximum28.12.20182,2400
Minimum02.10.20191,8500Minimum02.10.20191,8500Minimum18.12.20181,6000
Zysk/strata6,84% Zysk/strata-2,17%Zysk/strata14,04%
Amplituda10,81%Amplituda12,16%Amplituda40,00%