STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SWD (SWISSMED)


STATYSTYKI ONLINE 20.11.2019 17:30:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
7,1200
6,7000
25 318 2 224 4,18 0,010 0,010 0,200 8 868,00

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-11-18
do 2019-11-24
3
163
293 984
1 804
97 995
42 947
263
14 316
6,8500
2,85
6,9800
7,2000
6,3000
7,1200
0,014
0,314
0,016

6,91
42 544,78
 
Bieżący
od 2019-11-01
do 2019-11-30
12
494
895 508
1 813
74 626
147 942
299
12 329
6,0500
18,63
5,1000
7,2000
5,0000
7,1200
0,009
0,184
0,010

39,61
22 608,12
 
Bieżący
od 2019-10-01
do 2019-12-31
35
1 310
3 177 396
2 425
90 783
692 444
529
19 784
4,5900
43,44
3,3000
7,2000
3,0000
7,1200
0,012
0,294
0,013

122,50
25 937,92
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
223
3 803
6 717 751
1 766
30 124
2 784 866
732
12 488
2,4100
156,38
0,9400
7,2000
0,9400
7,1200
0,004
0,075
0,004

657,45
10 217,89
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 205,48
Średnia 1002,90
Średnia 2002,25

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E-
P/BV5,29
P/CE-

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy21.10.20194,0100Pierwszy21.08.20191,6000Pierwszy21.11.20181,0200
Maximum18.11.20197,2000Maximum18.11.20197,2000Maximum18.11.20197,2000
Minimum23.10.20194,0000Minimum27.08.20191,5200Minimum19.12.20180,9100
Zysk/strata77,56% Zysk/strata345,00%Zysk/strata598,04%
Amplituda80,00%Amplituda373,68%Amplituda691,21%