STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATP (ATLANTAPL)


STATYSTYKI ONLINE 23.10.2019 17:30:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
5,0000
4,7500
24 515 2 532 3,58 0,010 0,010 0,500 11 554,70

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-10-21
do 2019-10-27
3
27
60 837
2 253
20 279
12 366
458
4 122
4,9200
3,58
4,7500
5,0000
4,5600
5,0000
0,003
0,120
0,003

5,26
11 566,01
 
Bieżący
od 2019-10-01
do 2019-10-31
17
535
130 646
244
7 685
28 110
53
1 654
4,6500
3,33
4,3600
5,0000
4,1000
5,0000
0,001
0,033
0,001

11,11
11 759,30
 
Bieżący
od 2019-10-01
do 2019-12-31
17
535
130 646
244
7 685
28 110
53
1 654
4,6500
3,33
4,3600
5,0000
4,1000
5,0000
0,001
0,033
0,001

11,11
11 759,30
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
205
6 549
3 969 844
606
19 365
827 109
126
4 035
4,8000
-3,61
4,9700
6,0000
3,9500
5,0000
0,002
0,120
0,003

0,40
9 924 609,20
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 204,67
Średnia 1004,82
Średnia 2004,61

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E3,13
P/BV0,40
P/CE2,32

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy23.09.20195,0000Pierwszy23.07.20194,8200Pierwszy23.10.20183,3600
Maximum23.09.20195,0000Maximum18.09.20195,0000Maximum04.06.20196,0000
Minimum02.10.20194,1000Minimum02.10.20194,1000Minimum25.10.20183,1000
Zysk/strata-5,00% Zysk/strata-1,45%Zysk/strata41,37%
Amplituda21,95%Amplituda21,95%Amplituda93,55%