STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ECH (ECHO)


STATYSTYKI ONLINE 18.11.2019 17:30:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
4,5900
4,4300
100 442 1 991 1,58 0,030 0,040 0,670 1,26 1,28 55 141,46

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-11-18
do 2019-11-24
1
100
199 061
1 991
199 061
44 247
442
44 247
4,5000
1,58
4,4500
4,5900
4,4000
4,5900
0,034
0,665
0,038
1,279
1,264
3,61
55 141,46
 
Bieżący
od 2019-11-01
do 2019-11-30
10
725
8 676 018
11 967
867 602
1 946 167
2 684
194 617
4,4600
1,36
4,3800
4,6000
4,2700
4,5900
0,104
2,048
0,113
5,625
5,560
4,32
2 008 337,46
 
Bieżący
od 2019-10-01
do 2019-12-31
33
2 756
22 018 664
7 989
667 232
4 964 347
1 801
150 435
4,4400
-5,53
4,7100
4,8150
4,1600
4,5900
0,087
2,163
0,095
4,348
4,298
-2,34
9 409 685,35
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
221
15 743
142 753 081
9 068
645 942
35 242 979
2 239
159 470
4,0500
24,62
3,2500
4,9000
3,2500
4,5900
0,083
1,615
0,089
4,609
4,556
41,23
3 462 359,47
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 204,38
Średnia 1004,45
Średnia 2004,13

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E7,68
P/BV1,23
P/CE7,48

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy18.10.20194,2700Pierwszy19.08.20194,4000Pierwszy19.11.20184,0800
Maximum12.11.20194,6000Maximum12.09.20194,9000Maximum12.09.20194,9000
Minimum18.10.20194,2450Minimum17.10.20194,1600Minimum27.12.20183,0300
Zysk/strata3,75% Zysk/strata0,68%Zysk/strata8,58%
Amplituda8,36%Amplituda17,79%Amplituda61,72%