STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELB (ELBUDOWA)


STATYSTYKI ONLINE 07.08.2020 17:30:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
1,5900
1,5680
45 1 108 1 685 -3,06 0,010 0,010 0,100 1,26 1,26 54 172,29

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2020-08-03
do 2020-08-09
5
183
199 455
1 090
39 891
130 145
711
26 029
1,5300
-2,55
1,5300
1,5900
1,4500
1,5900
0,004
0,045
0,004
0,655
0,655
1,27
157 051,42
 
Bieżący
od 2020-08-01
do 2020-08-31
5
183
199 455
1 090
39 891
130 145
711
26 029
1,5300
-2,55
1,5300
1,5900
1,4500
1,5900
0,004
0,045
0,004
0,655
0,655
1,27
157 051,42
 
Bieżący
od 2020-07-01
do 2020-09-30
28
2 924
4 094 679
1 400
146 239
2 209 717
756
78 918
1,8500
-24,49
2,3700
2,6400
1,4140
1,5900
0,014
0,153
0,015
1,987
1,987
-35,10
116 657,52
 
Bieżący
od 2020-01-01
do 2020-12-31
152
33 199
56 248 162
1 694
370 054
19 090 982
575
125 599
2,9500
-60,56
8,1000
9,4000
1,2000
1,5900
0,033
0,556
0,037
3,163
3,163
-78,74
714 353,08
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 201,86
Średnia 1002,38
Średnia 2004,78

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E-
P/BV-
P/CE-

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy08.07.20202,4500Pierwszy08.05.20202,2000Pierwszy08.08.20198,9600
Maximum13.07.20202,5500Maximum11.05.20204,0700Maximum18.11.20199,7600
Minimum29.07.20201,4140Minimum29.07.20201,4140Minimum24.03.20201,2000
Zysk/strata-35,10% Zysk/strata-27,73%Zysk/strata-82,25%
Amplituda80,34%Amplituda187,84%Amplituda713,33%