STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AFC (AKCEPTFIN)


STATYSTYKI ONLINE 04.08.2020 09:00:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany

0,8200
- 0,000 0,000 0,000

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2020-08-03
do 2020-08-09
1
6
2 276
379
2 276
3 010
502
3 010
0,7600
-9,52
0,8200
0,8200
0,6800
0,8200
0,002
0,072
0,002

-2,38
956,13
 
Bieżący
od 2020-08-01
do 2020-08-31
1
6
2 276
379
2 276
3 010
502
3 010
0,7600
-9,52
0,8200
0,8200
0,6800
0,8200
0,002
0,072
0,002

-2,38
956,13
 
Bieżący
od 2020-07-01
do 2020-09-30
24
188
164 140
873
6 839
180 493
960
7 521
0,9100
42,19
0,6400
1,1800
0,6400
0,8200
0,007
0,189
0,007

28,13
5 835,07
 
Bieżący
od 2020-01-01
do 2020-12-31
148
487
406 765
835
2 748
554 634
1 139
3 748
0,7300
6,57
0,8200
1,1800
0,2880
0,8200
0,006
0,271
0,006

19,71
20 637,49
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 200,88
Średnia 1000,59
Średnia 2000,65

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E-
P/BV0,60
P/CE-

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy06.07.20200,8400Pierwszy04.05.20200,5000Pierwszy05.08.20190,5500
Maximum15.07.20201,1800Maximum15.07.20201,1800Maximum15.07.20201,1800
Minimum03.08.20200,6800Minimum12.05.20200,2880Minimum12.05.20200,2880
Zysk/strata-2,38% Zysk/strata64,00%Zysk/strata49,09%
Amplituda73,53%Amplituda309,72%Amplituda309,72%