STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CNG (NOWAGALA)


STATYSTYKI ONLINE 24.01.2020 17:30:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany

0,8050
- 0,000 0,000 0,000

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2020-01-20
do 2020-01-26
5
21
335 238
15 964
67 048
447 513
21 310
89 503
0,7500
1,35
0,7400
0,8900
0,7300
0,8050
0,009
16,408
0,010

8,78
38 181,99
 
Bieżący
od 2020-01-01
do 2020-01-31
16
179
1 637 510
9 148
102 344
2 186 007
12 212
136 625
0,7500
0,67
0,7450
0,8900
0,7300
0,8050
0,012
32,655
0,013

8,05
203 417,34
 
Bieżący
od 2020-01-01
do 2020-03-31
16
179
1 637 510
9 148
102 344
2 186 007
12 212
136 625
0,7500
0,67
0,7450
0,8900
0,7300
0,8050
0,012
32,655
0,013

8,05
203 417,34
 
Bieżący
od 2020-01-01
do 2020-12-31
16
179
1 637 510
9 148
102 344
2 186 007
12 212
136 625
0,7500
0,67
0,7450
0,8900
0,7300
0,8050
0,012
32,655
0,013

8,05
203 417,34
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 200,75
Średnia 1000,74
Średnia 2000,69

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E-
P/BV-
P/CE-

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy27.12.20190,7500Pierwszy25.10.20190,6800Pierwszy25.01.20190,5200
Maximum23.01.20200,8900Maximum23.01.20200,8900Maximum22.07.20190,9450
Minimum21.01.20200,7300Minimum28.10.20190,6550Minimum26.04.20190,4100
Zysk/strata7,33% Zysk/strata18,38%Zysk/strata54,81%
Amplituda21,92%Amplituda35,88%Amplituda130,49%