STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CNG (NOWAGALA)


STATYSTYKI ONLINE 14.10.2019 16:50:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
0,7350
0,7300
2 1 500 1 103 1,37 0,000 0,000 3,870 3 242,65

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-10-01
do 2019-10-31
9
85
934 273
10 991
103 808
1 278 722
15 044
142 080
0,7300
-0,68
0,7350
0,7400
0,7150
0,7300
0,014
51,747
0,016

-0,68
1 373 931,30
 
Bieżący
od 2019-10-01
do 2019-12-31
9
85
934 273
10 991
103 808
1 278 722
15 044
142 080
0,7300
-0,68
0,7350
0,7400
0,7150
0,7300
0,014
51,747
0,016

-0,68
1 373 931,30
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
197
8 069
20 131 899
2 495
102 192
30 815 708
3 819
156 425
0,6500
30,00
0,5200
0,9450
0,4100
0,7300
0,013
41,710
0,014

46,00
437 649,98
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 200,73
Średnia 1000,73
Średnia 2000,62

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E-
P/BV0,24
P/CE-

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy16.09.20190,7400Pierwszy15.07.20190,7950Pierwszy15.10.20180,6900
Maximum16.09.20190,7400Maximum22.07.20190,9450Maximum22.07.20190,9450
Minimum04.10.20190,7150Minimum03.09.20190,6850Minimum26.04.20190,4100
Zysk/strata-1,35% Zysk/strata-8,18%Zysk/strata5,80%
Amplituda3,50%Amplituda37,96%Amplituda130,49%