STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EUR (EUROCASH)


STATYSTYKI ONLINE 23.08.2019 17:30:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
18,4700
18,2000
481 240 4 418 1,26 0,330 0,360 24,000 1 435 886,09

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-08-19
do 2019-08-25
5
1 795
9 786 145
5 452
1 957 229
536 444
299
107 289
18,2400
1,11
18,0400
18,7800
18,0000
18,4700
0,282
28,814
0,307

2,38
4 111 825,61
 
Bieżący
od 2019-08-01
do 2019-08-31
16
10 837
46 426 249
4 284
2 901 641
2 507 291
231
156 706
18,5200
-0,96
18,6500
19,4700
17,7100
18,4700
0,374
36,418
0,412

-1,23
37 744 917,79
 
Bieżący
od 2019-07-01
do 2019-09-30
39
29 233
118 856 009
4 066
3 047 590
6 284 274
215
161 135
18,9100
-8,20
20,6000
20,9200
17,2400
18,4700
0,398
33,284
0,433

-10,34
11 494 778,46
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
162
172 875
856 801 688
4 956
5 288 899
42 057 236
243
259 613
20,3700
15,74
17,6100
23,5900
17,2200
18,4700
0,684
34,039
0,729

4,94
173 441 637,35
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 2018,39
Średnia 10020,16
Średnia 20019,84

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E29,86
P/BV2,71
P/CE6,86

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy25.07.201918,2000Pierwszy27.05.201920,4400Pierwszy27.08.201817,4000
Maximum08.08.201919,4700Maximum28.06.201920,9800Maximum22.03.201923,5900
Minimum30.07.201917,2400Minimum30.07.201917,2400Minimum28.11.201816,7200
Zysk/strata1,48% Zysk/strata-9,64%Zysk/strata6,15%
Amplituda12,94%Amplituda21,69%Amplituda41,09%