STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IPO (INTERSPPL)


STATYSTYKI ONLINE 05.06.2020 10:53:57

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
1,3850
1,4400
5 639 929 0,69 0,000 0,000 0,030 1 215,79

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2020-06-01
do 2020-06-07
4
32
42 625
1 332
10 656
30 193
944
7 548
1,4100
4,44
1,3400
1,4500
1,3400
1,4400
0,001
0,037
0,001

6,67
6 390,60
 
Bieżący
od 2020-06-01
do 2020-06-30
4
32
42 625
1 332
10 656
30 193
944
7 548
1,4100
4,44
1,3400
1,4500
1,3400
1,4400
0,001
0,037
0,001

6,67
6 390,60
 
Bieżący
od 2020-04-01
do 2020-06-30
44
695
737 836
1 062
16 769
532 646
766
12 106
1,3900
29,91
1,1000
1,6800
1,0200
1,4400
0,001
0,047
0,002

34,58
21 337,07
 
Bieżący
od 2020-01-01
do 2020-12-31
107
1 335
1 420 949
1 064
13 280
967 602
725
9 043
1,4700
-27,94
2,0600
2,3800
1,0200
1,4400
0,001
0,048
0,001

-29,41
48 315,16
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 201,35
Średnia 1001,51
Średnia 2001,69

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E-
P/BV1,80
P/CE-

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy05.05.20201,4600Pierwszy05.03.20201,7900Pierwszy05.06.20192,6400
Maximum07.05.20201,4900Maximum05.03.20201,7900Maximum31.07.20192,7800
Minimum14.05.20201,2000Minimum24.03.20201,0200Minimum24.03.20201,0200
Zysk/strata-1,37% Zysk/strata-19,55%Zysk/strata-45,45%
Amplituda24,17%Amplituda75,49%Amplituda172,55%