STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IPO (INTERSPPL)


STATYSTYKI ONLINE 09.04.2020 11:45:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
1,1400
1,1000
14 441 491 0,91 0,000 0,000 0,040 1 889,11

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2020-04-06
do 2020-04-12
3
48
31 603
658
10 534
28 528
594
9 509
1,1100
8,82
1,1000
1,1400
1,0300
1,1000
0,001
0,032
0,001

7,84
4 031,02
 
Bieżący
od 2020-04-01
do 2020-04-30
6
72
50 215
697
8 369
45 613
634
7 602
1,1000
2,80
1,1000
1,1400
1,0200
1,1000
0,001
0,028
0,001

2,80
17 933,85
 
Bieżący
od 2020-04-01
do 2020-06-30
6
72
50 215
697
8 369
45 613
634
7 602
1,1000
2,80
1,1000
1,1400
1,0200
1,1000
0,001
0,028
0,001

2,80
17 933,85
 
Bieżący
od 2020-01-01
do 2020-12-31
69
712
733 328
1 030
10 628
480 569
675
6 965
1,5300
-25,00
2,0600
2,3800
1,0200
1,1000
0,001
0,046
0,001

-46,08
15 914,23
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 201,20
Średnia 1001,66
Średnia 2001,90

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E-
P/BV1,38
P/CE-

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy09.03.20201,7800Pierwszy09.01.20202,2200Pierwszy09.04.20192,6500
Maximum09.03.20201,7800Maximum09.01.20202,2200Maximum09.05.20192,9500
Minimum24.03.20201,0200Minimum24.03.20201,0200Minimum24.03.20201,0200
Zysk/strata-38,20% Zysk/strata-50,45%Zysk/strata-58,49%
Amplituda74,51%Amplituda117,65%Amplituda189,22%