STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IPO (INTERSPPL)


STATYSTYKI ONLINE 01.06.2020 17:30:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
1,4000
1,3500
8 724 1 016 3,70 0,000 0,000 0,030 2 196,19

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2020-06-01
do 2020-06-07
1
8
8 126
1 016
8 126
5 793
724
5 793
1,4000
3,70
1,3400
1,4200
1,3400
1,4000
0,001
0,033
0,001

3,70
2 196,19
 
Bieżący
od 2020-06-01
do 2020-06-30
1
8
8 126
1 016
8 126
5 793
724
5 793
1,4000
3,70
1,3400
1,4200
1,3400
1,4000
0,001
0,033
0,001

3,70
2 196,19
 
Bieżący
od 2020-04-01
do 2020-06-30
41
671
703 337
1 048
17 155
508 246
757
12 396
1,3800
28,97
1,1000
1,6800
1,0200
1,4000
0,001
0,048
0,002

30,84
22 805,99
 
Bieżący
od 2020-01-01
do 2020-12-31
104
1 311
1 386 450
1 058
13 331
943 202
719
9 069
1,4700
-27,94
2,0600
2,3800
1,0200
1,4000
0,001
0,048
0,001

-31,37
44 196,67
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 201,36
Średnia 1001,53
Średnia 2001,71

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E-
P/BV1,75
P/CE-

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy04.05.20201,5700Pierwszy02.03.20201,5950Pierwszy03.06.20192,6300
Maximum04.05.20201,5800Maximum05.03.20201,7900Maximum31.07.20192,7800
Minimum14.05.20201,2000Minimum24.03.20201,0200Minimum24.03.20201,0200
Zysk/strata-14,01% Zysk/strata-15,36%Zysk/strata-48,67%
Amplituda31,67%Amplituda75,49%Amplituda172,55%