STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENG (ENERGA)


STATYSTYKI ONLINE 01.06.2020 11:23:36

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
7,9900
7,9000
96 515 4 100 0,76 0,110 0,130 12,860 345 266,76

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2020-04-01
do 2020-06-30
40
14 865
174 780 479
11 758
4 369 512
23 075 807
1 552
576 895
7,5700
9,71
6,9850
8,2600
6,7100
7,9000
0,377
54,181
0,419

14,49
12 062 144,89
 
Bieżący
od 2020-01-01
do 2020-12-31
103
51 248
456 962 957
8 917
4 436 534
63 017 242
1 230
611 818
7,2500
2,40
7,1200
8,2600
5,9000
7,9000
0,408
51,945
0,459

11,58
39 461 395,24
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 207,82
Średnia 1007,35
Średnia 2006,99

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E7,43
P/BV0,31
P/CE2,20

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy04.05.20207,7800Pierwszy02.03.20207,0000Pierwszy03.06.20197,7200
Maximum22.05.20207,9650Maximum16.04.20208,2600Maximum11.07.20198,3400
Minimum14.05.20207,6200Minimum16.03.20205,9000Minimum16.03.20205,9000
Zysk/strata1,54% Zysk/strata12,86%Zysk/strata2,33%
Amplituda4,53%Amplituda40,00%Amplituda41,36%