STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OPG (ORCOGROUP)


STATYSTYKI ONLINE 23.08.2019 09:00:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany

1,4000
- 0,000 0,000 0,000

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-08-19
do 2019-08-25
4
17
16 749
985
4 187
11 346
667
2 837
1,4800
-7,50
1,6000
1,6000
1,4000
1,4000
0,001
0,586
0,001

-12,50
1 339,96
 
Bieżący
od 2019-08-01
do 2019-08-31
15
39
32 299
828
2 153
21 955
563
1 464
1,4700
-8,13
1,5000
1,6000
1,4000
1,4000
0,000
0,313
0,000

-12,50
2 583,88
 
Bieżący
od 2019-07-01
do 2019-09-30
38
62
47 532
767
1 251
32 003
516
842
1,4900
-8,02
1,5200
1,6200
1,4000
1,4000
0,000
0,137
0,000

-13,58
3 500,11
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
161
659
1 199 370
1 820
7 450
938 766
1 425
5 831
1,2800
-11,72
1,3300
1,6200
1,1000
1,4000
0,001
0,424
0,001

-3,45
347 643,54
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 201,57
Średnia 1001,37
Średnia 2001,46

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E3,44
P/BV0,48
P/CE3,43

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy26.07.20191,5600Pierwszy23.05.20191,2000Pierwszy27.08.20181,6500
Maximum26.07.20191,6000Maximum26.06.20191,6200Maximum14.09.20181,7400
Minimum08.08.20191,4000Minimum23.05.20191,2000Minimum05.04.20191,1000
Zysk/strata-10,26% Zysk/strata16,67%Zysk/strata-15,15%
Amplituda14,29%Amplituda35,00%Amplituda58,18%