STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HRS (HERKULES)


STATYSTYKI ONLINE 21.10.2019 08:30:44

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany

1,1400
- 0,000 0,000 0,000

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-10-01
do 2019-10-31
14
69
64 527
935
4 609
56 640
821
4 046
1,1400
-6,56
1,2100
1,2100
1,1000
1,1400
0,001
0,018
0,001

-6,56
9 836,37
 
Bieżący
od 2019-10-01
do 2019-12-31
14
69
64 527
935
4 609
56 640
821
4 046
1,1400
-6,56
1,2100
1,2100
1,1000
1,1400
0,001
0,018
0,001

-6,56
9 836,37
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
202
1 773
3 173 925
1 790
15 713
1 593 661
899
7 889
1,9900
-29,43
2,8200
3,0600
1,1000
1,1400
0,002
0,039
0,002

-59,57
53 280,60
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 201,17
Średnia 1001,61
Średnia 2002,11

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E16,15
P/BV0,22
P/CE1,78

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy23.09.20191,3000Pierwszy22.07.20191,5500Pierwszy22.10.20182,5000
Maximum23.09.20191,3000Maximum30.07.20191,6800Maximum03.12.20183,2400
Minimum03.10.20191,1000Minimum03.10.20191,1000Minimum03.10.20191,1000
Zysk/strata-12,31% Zysk/strata-26,45%Zysk/strata-54,40%
Amplituda18,18%Amplituda52,73%Amplituda194,55%