STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KCH (KRAKCHEM)


STATYSTYKI ONLINE 22.10.2019 17:30:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
0,3850
0,4000
5 294 113 -2,50 0,000 0,000 0,000 151,12

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-10-21
do 2019-10-27
2
9
948
105
474
2 425
269
1 213
0,3900
-7,80
0,4000
0,4080
0,3820
0,3850
0,000
0,002
0,000

-8,98
105,60
 
Bieżący
od 2019-10-01
do 2019-10-31
16
51
19 688
386
1 230
48 981
960
3 061
0,4000
-9,09
0,4500
0,4700
0,3800
0,3850
0,000
0,005
0,000

-12,50
1 575,01
 
Bieżący
od 2019-10-01
do 2019-12-31
16
51
19 688
386
1 230
48 981
960
3 061
0,4000
-9,09
0,4500
0,4700
0,3800
0,3850
0,000
0,005
0,000

-12,50
1 575,01
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
204
1 455
1 035 728
712
5 077
1 282 713
882
6 288
0,8100
-26,36
1,1400
1,5700
0,3690
0,3850
0,001
0,031
0,001

-65,00
15 934,28
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 200,43
Średnia 1000,69
Średnia 2000,97

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E-
P/BV0,07
P/CE-

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy23.09.20190,4460Pierwszy23.07.20190,6880Pierwszy23.10.20181,2000
Maximum02.10.20190,4700Maximum23.07.20190,6980Maximum31.01.20191,5700
Minimum10.10.20190,3800Minimum16.09.20190,3690Minimum16.09.20190,3690
Zysk/strata-13,68% Zysk/strata-44,04%Zysk/strata-67,92%
Amplituda23,68%Amplituda89,16%Amplituda325,47%