STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENI (ENERGOINS)


STATYSTYKI ONLINE 09.07.2020 10:53:55

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
0,7900
0,7660
7 1 210 922 -0,78 0,000 0,000 0,050 2 062,65

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2020-07-06
do 2020-07-12
3
67
113 841
1 699
37 947
145 932
2 178
48 644
0,7800
-12,36
0,8820
0,8820
0,7000
0,7660
0,005
0,107
0,005

-13,93
8 172,34
 
Bieżący
od 2020-07-01
do 2020-07-31
6
85
130 907
1 540
21 818
164 607
1 937
27 435
0,8000
-13,04
0,9400
0,9400
0,7000
0,7660
0,003
0,065
0,003

-16,74
7 819,98
 
Bieżący
od 2020-07-01
do 2020-09-30
6
85
130 907
1 540
21 818
164 607
1 937
27 435
0,8000
-13,04
0,9400
0,9400
0,7000
0,7660
0,003
0,065
0,003

-16,74
7 819,98
 
Bieżący
od 2020-01-01
do 2020-12-31
130
1 385
1 167 794
843
8 983
1 695 945
1 225
13 046
0,6900
-9,21
0,7700
0,9700
0,4380
0,7660
0,001
0,026
0,001

0,79
1 478 220,02
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 200,90
Średnia 1000,71
Średnia 2000,76

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E5,67
P/BV0,28
P/CE1,96

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy09.06.20200,9480Pierwszy09.04.20200,5180Pierwszy09.07.20191,0100
Maximum09.06.20200,9700Maximum09.06.20200,9700Maximum23.07.20191,2700
Minimum08.07.20200,7000Minimum16.04.20200,5000Minimum23.03.20200,4380
Zysk/strata-19,20% Zysk/strata47,88%Zysk/strata-24,16%
Amplituda38,57%Amplituda94,00%Amplituda189,95%