STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENI (ENERGOINS)


STATYSTYKI ONLINE 13.07.2020 09:33:16

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
0,8300
0,8460
3 2 333 1 953 -0,71 0,000 0,000 0,020 3 099,98

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2020-07-01
do 2020-07-31
8
130
178 894
1 376
22 362
222 801
1 714
27 850
0,8000
-13,04
0,9400
0,9400
0,7000
0,8460
0,003
0,063
0,003

-8,04
22 250,44
 
Bieżący
od 2020-07-01
do 2020-09-30
8
130
178 894
1 376
22 362
222 801
1 714
27 850
0,8000
-13,04
0,9400
0,9400
0,7000
0,8460
0,003
0,063
0,003

-8,04
22 250,44
 
Bieżący
od 2020-01-01
do 2020-12-31
132
1 430
1 215 781
850
9 210
1 754 139
1 227
13 289
0,6900
-9,21
0,7700
0,9700
0,4380
0,8460
0,001
0,027
0,001

11,32
107 401,13
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 200,89
Średnia 1000,71
Średnia 2000,76

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E6,26
P/BV0,31
P/CE2,17

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy15.06.20200,9200Pierwszy14.04.20200,5180Pierwszy15.07.20191,1100
Maximum16.06.20200,9400Maximum09.06.20200,9700Maximum23.07.20191,2700
Minimum08.07.20200,7000Minimum16.04.20200,5000Minimum23.03.20200,4380
Zysk/strata-8,04% Zysk/strata63,32%Zysk/strata-23,78%
Amplituda34,29%Amplituda94,00%Amplituda189,95%