STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MWT (MWTRADE)


STATYSTYKI ONLINE 04.06.2020 17:30:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
2,1600
2,1600
21 424 904 -1,39 0,000 0,000 0,140

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2020-06-01
do 2020-06-07
4
220
360 757
1 640
90 189
165 635
753
41 409
2,1800
-5,22
2,3000
2,3000
2,0800
2,1600
0,007
0,595
0,008

-6,09
59 237,66
 
Bieżący
od 2020-06-01
do 2020-06-30
4
220
360 757
1 640
90 189
165 635
753
41 409
2,1800
-5,22
2,3000
2,3000
2,0800
2,1600
0,007
0,595
0,008

-6,09
59 237,66
 
Bieżący
od 2020-04-01
do 2020-06-30
44
3 256
7 569 023
2 325
172 023
2 056 569
632
46 740
3,6800
26,03
2,9000
4,8000
2,0800
2,1600
0,015
1,482
0,016

-26,03
290 780,75
 
Bieżący
od 2020-01-01
do 2020-12-31
107
3 403
8 014 024
2 355
74 897
2 193 795
645
20 503
3,6500
9,94
3,3000
4,8000
2,0800
2,1600
0,007
0,639
0,008

-34,94
229 365,31
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 203,17
Średnia 1003,12
Średnia 2003,30

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E-
P/BV0,22
P/CE-

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy05.05.20203,8600Pierwszy05.03.20203,2800Pierwszy05.06.20192,9400
Maximum19.05.20204,8000Maximum19.05.20204,8000Maximum19.05.20204,8000
Minimum03.06.20202,0800Minimum03.06.20202,0800Minimum03.06.20202,0800
Zysk/strata-44,04% Zysk/strata-34,15%Zysk/strata-26,53%
Amplituda130,77%Amplituda130,77%Amplituda130,77%