STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MOJ


STATYSTYKI ONLINE 14.11.2019 09:00:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany

0,9000
- 0,000 0,000 0,000

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-11-11
do 2019-11-17
2
8
28 603
3 575
14 302
31 298
3 912
15 649
0,9100
-1,09
0,9150
0,9500
0,9000
0,9000
0,002
0,264
0,002

-2,17
13 181,21
 
Bieżący
od 2019-11-01
do 2019-11-30
7
33
90 615
2 746
12 945
108 143
3 277
15 449
0,8400
15,07
0,7300
0,9500
0,7300
0,9000
0,001
0,348
0,002

23,29
3 890,72
 
Bieżący
od 2019-10-01
do 2019-12-31
30
53
116 034
2 189
3 868
142 880
2 696
4 763
0,8100
14,89
0,7050
0,9500
0,6900
0,9000
0,001
0,131
0,001

27,66
4 195,00
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
218
285
456 676
1 602
2 095
643 335
2 257
2 951
0,7100
16,39
0,5900
0,9500
0,5600
0,9000
0,000
0,076
0,000

47,54
9 606,14
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 200,77
Średnia 1000,68
Średnia 2000,67

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E3,24
P/BV0,22
P/CE1,89

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy15.10.20190,6900Pierwszy16.08.20190,6200Pierwszy16.11.20180,5800
Maximum12.11.20190,9500Maximum12.11.20190,9500Maximum12.11.20190,9500
Minimum15.10.20190,6900Minimum16.08.20190,6200Minimum22.11.20180,5400
Zysk/strata30,43% Zysk/strata45,16%Zysk/strata55,17%
Amplituda37,68%Amplituda53,23%Amplituda75,93%