STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SHG (STARHEDGE)


STATYSTYKI ONLINE 19.06.2019 17:30:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
0,6850
0,6600
26 1 088 761 6,06 0,000 0,000 14,210 5 218,69

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-06-17
do 2019-06-23
3
30
20 241
675
6 747
28 985
966
9 662
0,7000
6,06
0,6700
0,7400
0,6600
0,6850
0,001
0,615
0,001

3,79
5 340,54
 
Bieżący
od 2019-06-01
do 2019-06-30
13
152
115 480
760
8 883
165 939
1 092
12 765
0,7000
-4,11
0,7400
0,7500
0,6500
0,6850
0,001
2,030
0,001

-6,16
18 746,74
 
Bieżący
od 2019-04-01
do 2019-06-30
54
1 133
1 204 645
1 063
22 308
1 539 699
1 359
28 513
0,7800
9,86
0,6900
0,9950
0,6500
0,6850
0,003
3,650
0,003

-3,52
342 228,57
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
117
3 713
3 625 404
976
30 986
5 251 056
1 414
44 881
0,6900
27,78
0,5300
0,9950
0,4200
0,6850
0,004
3,699
0,004

26,85
135 024,36
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 200,73
Średnia 1000,69
Średnia 2000,59

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E12,02
P/BV1,71
P/CE11,70

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy20.05.20190,8000Pierwszy20.03.20190,7400Pierwszy20.06.20180,3100
Maximum27.05.20190,8600Maximum02.05.20190,9950Maximum02.05.20190,9950
Minimum12.06.20190,6500Minimum12.06.20190,6500Minimum20.06.20180,3100
Zysk/strata-14,38% Zysk/strata-7,43%Zysk/strata120,97%
Amplituda32,31%Amplituda53,08%Amplituda220,97%