STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CRM (CORMAY)


STATYSTYKI ONLINE 07.08.2020 17:30:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
2,4700
2,6700
2 775 1 599 3 870 -9,36 1,080 1,190 13,920 1 433 797,39

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2020-08-03
do 2020-08-09
5
14 259
58 670 483
4 115
11 734 097
21 330 097
1 496
4 266 019
2,7500
16,03
2,4200
3,2800
2,1900
2,4700
1,070
13,307
1,191

4,22
13 902 958,16
 
Bieżący
od 2020-08-01
do 2020-08-31
5
14 259
58 670 483
4 115
11 734 097
21 330 097
1 496
4 266 019
2,7500
16,03
2,4200
3,2800
2,1900
2,4700
1,070
13,307
1,191

4,22
13 902 958,16
 
Bieżący
od 2020-07-01
do 2020-09-30
28
52 096
213 102 599
4 091
7 610 807
93 204 492
1 789
3 328 732
2,2900
87,70
1,2500
3,3600
1,1500
2,4700
0,714
7,960
0,795

102,46
2 079 861,40
 
Bieżący
od 2020-01-01
do 2020-12-31
152
136 931
460 819 071
3 365
3 031 704
283 086 687
2 067
1 862 412
1,6300
62,67
1,0020
3,3600
0,7340
2,4700
0,272
4,557
0,304

146,51
3 145 307,97
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 202,14
Średnia 1001,34
Średnia 2001,18

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E-
P/BV3,04
P/CE-

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy08.07.20201,2450Pierwszy08.05.20201,2100Pierwszy08.08.20190,8700
Maximum29.07.20203,3600Maximum29.07.20203,3600Maximum29.07.20203,3600
Minimum10.07.20201,1500Minimum20.05.20201,0000Minimum16.03.20200,7340
Zysk/strata98,39% Zysk/strata104,13%Zysk/strata183,91%
Amplituda192,17%Amplituda236,00%Amplituda357,77%