STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RON (RONSON)


STATYSTYKI ONLINE 22.11.2019 12:02:28

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
0,8050
0,8250
4 751 612 -0,61 0,000 0,000 13,420 1 011,01

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-11-18
do 2019-11-24
4
63
82 794
1 314
20 698
104 339
1 656
26 085
0,7900
-0,63
0,8000
0,8300
0,7700
0,8250
0,003
34,928
0,003

3,77
21 961,16
 
Bieżący
od 2019-11-01
do 2019-11-30
13
210
282 092
1 343
21 699
351 082
1 672
27 006
0,8000
-2,44
0,8300
0,8400
0,7700
0,8250
0,003
52,789
0,003

0,61
462 445,52
 
Bieżący
od 2019-10-01
do 2019-12-31
36
391
447 926
1 146
12 442
552 194
1 412
15 339
0,8100
-2,41
0,8300
0,8400
0,7700
0,8250
0,002
60,768
0,002

-0,60
746 542,72
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
224
2 927
3 080 141
1 052
13 751
3 596 986
1 229
16 058
0,8600
4,88
0,8300
0,9800
0,7700
0,8250
0,002
57,187
0,002

0,61
5 049 411,50
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 200,82
Średnia 1000,86
Średnia 2000,86

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E12,47
P/BV0,39
P/CE11,43

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy22.10.20190,8400Pierwszy22.08.20190,8950Pierwszy22.11.20180,7700
Maximum22.10.20190,8400Maximum22.08.20190,8950Maximum21.01.20190,9800
Minimum18.11.20190,7700Minimum18.11.20190,7700Minimum22.11.20180,7600
Zysk/strata-1,79% Zysk/strata-7,82%Zysk/strata7,14%
Amplituda9,09%Amplituda16,23%Amplituda28,95%