STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RON (RONSON)


STATYSTYKI ONLINE 06.12.2019 17:30:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
0,8250
0,8250
7 1 005 829 -0,61 0,000 0,000 69,400

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-12-02
do 2019-12-08
5
44
37 129
844
7 426
44 973
1 022
8 995
0,8300
0,61
0,8250
0,8350
0,8100
0,8250
0,001
44,546
0,001

0,00
 
Bieżący
od 2019-12-01
do 2019-12-31
5
44
37 129
844
7 426
44 973
1 022
8 995
0,8300
0,61
0,8250
0,8350
0,8100
0,8250
0,001
44,546
0,001

0,00
 
Bieżący
od 2019-10-01
do 2019-12-31
47
480
524 997
1 094
11 170
645 916
1 346
13 743
0,8100
-2,41
0,8300
0,8400
0,7700
0,8250
0,001
54,821
0,002

-0,60
874 995,19
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
235
3 016
3 157 212
1 047
13 435
3 690 708
1 224
15 705
0,8600
4,88
0,8300
0,9800
0,7700
0,8250
0,002
56,312
0,002

0,61
5 175 758,19
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 200,82
Średnia 1000,85
Średnia 2000,86

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E12,47
P/BV0,39
P/CE11,43

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy06.11.20190,8200Pierwszy06.09.20190,8750Pierwszy06.12.20180,9000
Maximum07.11.20190,8400Maximum06.09.20190,8750Maximum21.01.20190,9800
Minimum18.11.20190,7700Minimum18.11.20190,7700Minimum28.12.20180,7700
Zysk/strata0,61% Zysk/strata-5,71%Zysk/strata-8,33%
Amplituda9,09%Amplituda13,64%Amplituda27,27%