STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WSE (WORKSERV)


STATYSTYKI ONLINE 23.08.2019 09:25:31

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
1,6900
1,6900
6 200 333 -1,18 0,000 0,000 0,120

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-08-19
do 2019-08-25
4
139
179 489
1 291
44 872
104 924
755
26 231
1,7100
-5,00
1,7720
1,8300
1,6500
1,6900
0,006
0,177
0,007

-6,11
29 376,28
 
Bieżący
od 2019-08-01
do 2019-08-31
15
544
807 417
1 484
53 828
448 256
824
29 884
1,8000
-5,76
1,9000
1,9500
1,6500
1,6900
0,007
0,164
0,008

-11,52
70 088,25
 
Bieżący
od 2019-07-01
do 2019-09-30
38
1 514
2 938 118
1 941
77 319
1 509 967
997
39 736
1,9500
-4,41
2,0300
2,1700
1,6500
1,6900
0,010
0,225
0,011

-17,16
171 218,99
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
161
32 980
121 484 501
3 684
754 562
56 688 384
1 719
352 102
2,1400
42,67
1,5300
2,8000
1,4500
1,6900
0,097
1,783
0,104

12,67
9 588 358,39
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 201,85
Średnia 1002,07
Średnia 2001,90

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E6,71
P/BV1,08
P/CE3,56

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy23.07.20192,0000Pierwszy23.05.20192,2150Pierwszy23.08.20181,1900
Maximum23.07.20192,0550Maximum31.05.20192,4000Maximum06.05.20192,8000
Minimum21.08.20191,6500Minimum21.08.20191,6500Minimum02.10.20180,6400
Zysk/strata-15,50% Zysk/strata-23,70%Zysk/strata42,02%
Amplituda24,55%Amplituda45,45%Amplituda337,50%