STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MAB (MABION)


STATYSTYKI ONLINE 21.10.2019 14:04:02

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
73,0000
73,6000
69 367 26 643 -1,44 0,570 0,620 4,760 2 241 883,66

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-10-01
do 2019-10-31
14
769
5 063 304
6 584
361 665
63 906
83
4 565
79,2300
-0,96
80,0000
84,6000
73,3000
73,6000
0,051
1,240
0,056

-8,00
632 912,95
 
Bieżący
od 2019-10-01
do 2019-12-31
14
769
5 063 304
6 584
361 665
63 906
83
4 565
79,2300
-0,96
80,0000
84,6000
73,3000
73,6000
0,051
1,240
0,056

-8,00
632 912,95
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
202
18 462
145 760 416
7 895
721 586
1 918 977
104
9 500
75,9600
-12,29
86,9000
90,4000
66,0000
73,6000
0,093
3,786
0,099

-15,01
9 710 887,12
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 2079,01
Średnia 10079,47
Średnia 20077,61

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E-
P/BV96,82
P/CE-

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy23.09.201981,0000Pierwszy22.07.201985,7000Pierwszy22.10.201898,9000
Maximum11.10.201984,6000Maximum26.07.201990,0000Maximum07.11.2018102,8000
Minimum16.10.201973,3000Minimum06.08.201970,8000Minimum14.02.201966,0000
Zysk/strata-9,14% Zysk/strata-14,12%Zysk/strata-25,58%
Amplituda15,42%Amplituda27,12%Amplituda55,76%