STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATS (ATLANTIS)


STATYSTYKI ONLINE 03.07.2020 14:20:08

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
0,6500
0,6500
9 1 677 1 090 0,00 0,000 0,000 8,090 0,12 0,21

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2020-06-29
do 2020-07-05
4
28
38 614
1 379
9 653
61 327
2 190
15 332
0,6300
5,00
0,6200
0,6660
0,5800
0,6500
0,001
2,019
0,001
0,211
0,124
8,33
4 635,52
 
Bieżący
od 2020-07-01
do 2020-07-31
2
24
28 394
1 183
14 197
44 278
1 845
22 139
0,6400
6,67
0,6000
0,6660
0,6000
0,6500
0,001
2,767
0,002
0,305
0,179
8,33
3 408,70
 
Bieżący
od 2020-07-01
do 2020-09-30
2
24
28 394
1 183
14 197
44 278
1 845
22 139
0,6400
6,67
0,6000
0,6660
0,6000
0,6500
0,001
2,767
0,002
0,305
0,179
8,33
3 408,70
 
Bieżący
od 2020-01-01
do 2020-12-31
126
1 006
884 095
879
7 017
1 616 999
1 607
12 833
0,5500
8,65
0,5640
0,7200
0,3711
0,6500
0,001
1,060
0,001
0,177
0,103
28,41
31 119,15
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 200,61
Średnia 1000,52
Średnia 2000,54

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E-
P/BV-
P/CE-

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy03.06.20200,5540Pierwszy03.04.20200,4000Pierwszy24.07.20190,4310
Maximum02.07.20200,6660Maximum02.07.20200,6660Maximum24.01.20200,7200
Minimum03.06.20200,5500Minimum03.04.20200,4000Minimum12.03.20200,3711
Zysk/strata17,33% Zysk/strata62,50%Zysk/strata50,81%
Amplituda21,09%Amplituda66,50%Amplituda94,02%