STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OPF (OPENFIN)


STATYSTYKI ONLINE 27.06.2019 09:29:33

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
1,5150
1,5050
1 100 152 1,00 0,000 0,000 0,010 229,55

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-06-24
do 2019-06-30
3
21
15 881
756
5 294
10 627
506
3 542
1,4900
-3,25
1,5200
1,5300
1,4350
1,5050
0,001
0,053
0,001

-2,27
6 996,09
 
Bieżący
od 2019-06-01
do 2019-06-30
17
320
383 751
1 199
22 574
254 282
795
14 958
1,5100
-0,66
1,5100
1,6550
1,3300
1,5050
0,003
0,210
0,003

-0,99
387 626,92
 
Bieżący
od 2019-04-01
do 2019-06-30
58
1 388
2 104 560
1 516
36 286
1 892 121
1 363
32 623
1,1100
101,82
0,5400
3,2400
0,4900
1,5050
0,005
0,344
0,005

173,64
12 120,25
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
121
3 928
9 434 079
2 402
77 968
18 463 065
4 700
152 587
0,5100
104,00
0,2500
3,2400
0,2300
1,5050
0,010
0,721
0,011

502,00
18 792,99
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 201,50
Średnia 1000,91
Średnia 2000,64

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E-
P/BV0,50
P/CE-

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy27.05.20191,5000Pierwszy27.03.20190,5100Pierwszy27.06.20180,7700
Maximum28.05.20191,6950Maximum08.05.20192,6600Maximum08.05.20192,6600
Minimum04.06.20191,3300Minimum11.04.20190,4900Minimum15.11.20180,2000
Zysk/strata0,33% Zysk/strata195,10%Zysk/strata95,45%
Amplituda27,44%Amplituda442,86%Amplituda1 230,00%