STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IPL (IMPEL)


STATYSTYKI ONLINE 15.11.2019 17:30:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
6,9000
6,6000
14 284 1 974 5,30 0,000 0,010 0,100 6 075,18

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-11-11
do 2019-11-17
4
24
55 287
2 304
13 822
8 254
344
2 064
6,7000
5,51
6,3500
7,0500
6,2000
6,9000
0,002
0,027
0,002

8,66
6 384,21
 
Bieżący
od 2019-11-01
do 2019-11-30
9
51
76 235
1 495
8 471
11 625
228
1 292
6,5600
1,71
6,4500
7,0500
6,1500
6,9000
0,001
0,019
0,001

6,98
10 921,93
 
Bieżący
od 2019-10-01
do 2019-12-31
32
253
372 857
1 474
11 652
58 792
232
1 837
6,3400
-4,66
6,7000
7,0500
5,8500
6,9000
0,002
0,038
0,002

3,76
99 163,98
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
220
2 314
6 014 384
2 599
27 338
893 392
386
4 061
6,7300
-3,17
7,4000
9,9500
5,2000
6,9000
0,003
0,068
0,004

-0,72
8 353 311,11
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 206,55
Średnia 1006,16
Średnia 2007,09

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E8,67
P/BV0,27
P/CE1,30

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy15.10.20196,6500Pierwszy16.08.20195,7000Pierwszy15.11.20188,7000
Maximum17.10.20197,0000Maximum16.09.20198,2500Maximum23.01.20199,9500
Minimum29.10.20196,0000Minimum27.08.20195,2000Minimum27.08.20195,2000
Zysk/strata-0,75% Zysk/strata15,79%Zysk/strata-24,14%
Amplituda16,67%Amplituda58,65%Amplituda91,35%