STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IPL (IMPEL)


STATYSTYKI ONLINE 06.12.2019 17:30:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany

7,0000
- 0,000 0,000 0,000

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-12-02
do 2019-12-08
5
10
13 097
1 310
2 619
1 859
186
372
7,0400
-2,90
7,2500
7,2500
7,0000
7,0000
0,000
0,006
0,000

-3,45
3 796,13
 
Bieżący
od 2019-12-01
do 2019-12-31
5
10
13 097
1 310
2 619
1 859
186
372
7,0400
-2,90
7,2500
7,2500
7,0000
7,0000
0,000
0,006
0,000

-3,45
3 796,13
 
Bieżący
od 2019-10-01
do 2019-12-31
47
327
495 282
1 515
10 538
76 183
233
1 621
6,5000
-2,26
6,7000
7,4000
5,8500
7,0000
0,001
0,031
0,001

5,26
94 159,99
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
235
2 388
6 136 809
2 570
26 114
910 783
381
3 876
6,7400
-3,02
7,4000
9,9500
5,2000
7,0000
0,003
0,065
0,004

0,72
8 523 345,83
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 206,90
Średnia 1006,35
Średnia 2006,94

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E8,64
P/BV0,27
P/CE1,24

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy08.11.20196,4500Pierwszy09.09.20196,4000Pierwszy10.12.20187,8500
Maximum29.11.20197,4000Maximum16.09.20198,2500Maximum23.01.20199,9500
Minimum08.11.20196,1500Minimum10.09.20195,7000Minimum27.08.20195,2000
Zysk/strata8,53% Zysk/strata9,38%Zysk/strata-10,83%
Amplituda20,33%Amplituda44,74%Amplituda91,35%