STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MEX (MEXPOLSKA)


STATYSTYKI ONLINE 14.11.2019 09:24:47

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
2,5400
2,5400
3 730 1 854 0,00 0,000 0,110 0,040

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-11-11
do 2019-11-17
2
55
84 280
1 532
42 140
32 827
597
16 414
2,5700
0,39
2,6200
2,6200
2,4200
2,5400
0,005
0,068
0,138

-0,78
108 051,36
 
Bieżący
od 2019-11-01
do 2019-11-30
7
128
198 426
1 550
28 347
75 840
593
10 834
2,6200
-5,07
2,7600
2,7600
2,4200
2,5400
0,003
0,063
0,110

-7,97
24 896,59
 
Bieżący
od 2019-10-01
do 2019-12-31
30
444
777 640
1 751
25 921
274 368
618
9 146
2,8300
-5,67
3,0000
3,1200
2,4200
2,5400
0,003
0,086
0,113

-15,33
50 726,66
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
218
1 998
5 089 001
2 547
23 344
1 520 956
761
6 977
3,3500
-12,99
3,8500
4,2400
2,4200
2,5400
0,003
0,058
0,096

-34,03
149 544,56
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 202,78
Średnia 1003,26
Średnia 2003,46

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E5,06
P/BV1,48
P/CE3,30

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy14.10.20192,9000Pierwszy14.08.20193,4800Pierwszy14.11.20183,7000
Maximum21.10.20193,0800Maximum16.08.20193,6600Maximum17.04.20194,2400
Minimum13.11.20192,4200Minimum13.11.20192,4200Minimum13.11.20192,4200
Zysk/strata-12,41% Zysk/strata-27,01%Zysk/strata-31,35%
Amplituda27,27%Amplituda51,24%Amplituda75,21%