STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SET (SETANTA)


STATYSTYKI ONLINE 20.11.2019 17:30:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
5,8800
5,7800
57 462 2 687 0,69 0,020 0,330 1,470 88 521,97

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-11-18
do 2019-11-24
3
167
369 445
2 212
123 148
65 341
391
21 780
5,6500
8,24
5,2000
5,9400
5,1000
5,8800
0,018
1,615
0,388

12,64
29 228,20
 
Bieżący
od 2019-11-01
do 2019-11-30
12
332
619 733
1 867
51 644
115 854
349
9 655
5,3500
3,68
5,0000
5,9400
4,7600
5,8800
0,006
0,681
0,187

13,95
44 425,33
 
Bieżący
od 2019-10-01
do 2019-12-31
35
1 760
2 906 541
1 651
83 044
571 116
324
16 318
5,0900
1,80
5,4000
6,5000
4,0300
5,8800
0,011
0,719
0,345

17,60
165 144,38
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
223
4 070
7 489 284
1 840
33 584
2 577 684
633
11 559
2,9100
120,45
1,3400
6,5000
1,1200
5,8800
0,004
0,337
0,137

345,45
21 679,79
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 205,19
Średnia 1003,53
Średnia 2002,54

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E22,62
P/BV-
P/CE22,62

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy21.10.20194,3500Pierwszy21.08.20192,1800Pierwszy21.11.20181,2000
Maximum20.11.20195,9400Maximum01.10.20196,5000Maximum01.10.20196,5000
Minimum21.10.20194,3000Minimum21.08.20192,1600Minimum22.11.20181,0000
Zysk/strata35,17% Zysk/strata169,72%Zysk/strata390,00%
Amplituda38,14%Amplituda200,93%Amplituda550,00%