STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IMS


STATYSTYKI ONLINE 06.12.2019 17:30:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
3,7000
3,7300
1 300 1 110 -0,80 0,000 0,010 1 387,50

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-12-02
do 2019-12-08
5
26
300 285
11 549
60 057
81 108
3 120
16 222
3,7000
1,65
3,6000
3,9500
3,6000
3,7000
0,007

0,196

1,65
181 990,86
 
Bieżący
od 2019-12-01
do 2019-12-31
5
26
300 285
11 549
60 057
81 108
3 120
16 222
3,7000
1,65
3,6000
3,9500
3,6000
3,7000
0,007

0,196

1,65
181 990,86
 
Bieżący
od 2019-10-01
do 2019-12-31
47
494
897 490
1 817
19 096
246 738
499
5 250
3,6400
-9,23
3,8100
3,9500
3,4500
3,7000
0,002

0,076

-7,73
116 104,83
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
235
3 150
7 499 620
2 381
31 913
1 957 916
622
8 332
3,8300
10,69
3,6000
4,4200
3,3000
3,7000
0,004

0,129

6,94
1 080 636,87
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 203,60
Średnia 1003,72
Średnia 2003,85

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E13,45
P/BV6,31
P/CE8,28

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy08.11.20193,6000Pierwszy09.09.20193,8300Pierwszy10.12.20183,3600
Maximum03.12.20193,9500Maximum30.09.20194,0100Maximum04.03.20194,4200
Minimum27.11.20193,4500Minimum27.11.20193,4500Minimum28.12.20183,2800
Zysk/strata2,78% Zysk/strata-3,39%Zysk/strata10,12%
Amplituda14,49%Amplituda16,23%Amplituda34,76%