STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATD (ATENDE)


STATYSTYKI ONLINE 23.08.2019 17:30:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
3,6600
3,6600
1 2 7 0,00 0,000 0,000 0,000

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-08-01
do 2019-08-31
16
40
24 156
604
1 510
6 696
167
419
3,6100
1,40
3,6800
3,6800
3,5000
3,6600
0,000
0,002
0,000

2,81
8 596,33
 
Bieżący
od 2019-07-01
do 2019-09-30
39
244
803 059
3 291
20 591
222 934
914
5 716
3,6000
2,27
3,7200
3,8600
3,4000
3,6600
0,003
0,033
0,003

3,98
201 773,65
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
162
1 146
8 870 089
7 740
54 754
2 304 580
2 011
14 226
3,8500
-3,75
3,8800
4,6200
3,4000
3,6600
0,007
0,081
0,008

-8,50
1 043 539,88
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 203,65
Średnia 1003,75
Średnia 2003,79

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E11,06
P/BV1,77
P/CE6,16

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy25.07.20193,6000Pierwszy27.05.20193,8000Pierwszy27.08.20183,7800
Maximum26.07.20193,7800Maximum18.06.20193,9200Maximum30.01.20194,6200
Minimum21.08.20193,5000Minimum18.07.20193,4000Minimum27.09.20183,0000
Zysk/strata1,67% Zysk/strata-3,68%Zysk/strata-3,17%
Amplituda8,00%Amplituda15,29%Amplituda54,00%