STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BRA (BRASTER)


STATYSTYKI ONLINE 03.04.2020 17:30:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
0,3090
0,3000
145 2 579 795 3,33 0,010 0,240 2,930 38 437,17

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2020-03-30
do 2020-04-05
5
1 552
1 576 086
1 016
315 217
4 860 403
3 132
972 081
0,3200
23,08
0,2600
0,4150
0,2540
0,3090
0,029
14,947
0,742

18,85
83 611,98
 
Bieżący
od 2020-04-01
do 2020-04-30
3
816
749 214
918
249 738
2 530 494
3 101
843 498
0,3000
-17,01
0,3000
0,3200
0,2650
0,3090
0,022
11,170
0,538

-14,52
51 598,77
 
Bieżący
od 2020-04-01
do 2020-06-30
3
816
749 214
918
249 738
2 530 494
3 101
843 498
0,3000
-17,01
0,3000
0,3200
0,2650
0,3090
0,022
11,170
0,538

-14,52
51 598,77
 
Bieżący
od 2020-01-01
do 2020-12-31
66
9 892
8 921 570
902
135 175
23 471 450
2 373
355 628
0,3800
-31,90
0,5500
0,5640
0,1920
0,3090
0,013
4,035
0,276

-44,62
199 945,54
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 200,26
Średnia 1000,45
Średnia 2000,90

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E-
P/BV0,37
P/CE-

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy05.03.20200,3010Pierwszy07.01.20200,5300Pierwszy05.04.20192,6550
Maximum31.03.20200,4150Maximum10.01.20200,5640Maximum10.04.20192,9800
Minimum16.03.20200,1920Minimum16.03.20200,1920Minimum16.03.20200,1920
Zysk/strata2,66% Zysk/strata-41,70%Zysk/strata-88,36%
Amplituda116,15%Amplituda193,75%Amplituda1 452,08%