STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BRA (BRASTER)


STATYSTYKI ONLINE 23.08.2019 09:12:47

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
1,3000
1,3600
33 1 302 1 713 -2,94 0,240 5,840 38,460 12 821,47

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2019-08-19
do 2019-08-25
4
406
315 336
777
78 834
223 613
551
55 903
1,4100
-2,89
1,4520
1,4900
1,3220
1,3600
0,011
4,895
0,375

-6,34
49 737,56
 
Bieżący
od 2019-08-01
do 2019-08-31
15
1 706
1 785 393
1 047
119 026
1 166 795
684
77 786
1,5300
-10,42
1,6900
1,7360
1,3220
1,3600
0,015
7,606
0,503

-20,37
87 648,17
 
Bieżący
od 2019-07-01
do 2019-09-30
38
5 381
7 225 262
1 343
190 138
4 198 892
780
110 497
1,7200
4,62
1,6220
1,9900
1,3220
1,3600
0,025
10,801
0,868

-17,27
418 370,70
 
Bieżący
od 2019-01-01
do 2019-12-31
161
46 367
97 337 388
2 099
604 580
40 876 970
882
253 894
2,3800
19,00
2,0100
3,9500
1,3220
1,3600
0,078
22,244
2,492

-32,00
3 041 793,38
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 201,56
Średnia 1001,85
Średnia 2001,88

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E-
P/BV0,53
P/CE-

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy23.07.20191,7200Pierwszy23.05.20191,6820Pierwszy23.08.20183,9900
Maximum29.07.20191,7780Maximum28.05.20192,0550Maximum24.08.20184,0800
Minimum22.08.20191,3220Minimum22.08.20191,3220Minimum14.11.20180,8200
Zysk/strata-20,93% Zysk/strata-19,14%Zysk/strata-65,91%
Amplituda34,49%Amplituda55,45%Amplituda397,56%