STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PGN (PGNIG)


STATYSTYKI ONLINE 25.05.2020 17:30:00

Kurs
Śr. kurs
Il. trans Śr. wol/tr Śr. obr/tr Śr. zm. ceny Udział %
w obr
giełdy
Udział %
w obr
rynku
Udział %
w obr
sekt.
Wol/il. akcji całość Wol/il. akcji w obrocie Cena 1%-ta zmiany
3,8450
3,7550
2 124 1 652 6 347 2,26 3,030 3,610 33,400 5 617 523,86

STATYSTYKI HISTORYCZNE

Data Il. sesji
Il. trans.
Obrót
Śr obrót
/trans.
Śr obrót/sesje
Wol.
Śr wol.
/trans.
Śr wol.
/sesje
Śr. cena
Śr. zm. ceny
Otw (O)
Max (H)
Min (L)
Zam (C)
Udział % w obr:
-giełdy
-sektora
-rynku
Wol/il akcji
w obrocie
Wol/il akcji
całość
Zmiana proc.
Cena 1%-ta zmiany
Bieżący
od 2020-05-25
do 2020-05-31
1
2 124
13 482 057
6 347
13 482 057
3 508 134
1 652
3 508 134
3,8400
2,26
3,7800
3,8870
3,7400
3,8450
3,028
33,402
3,613

2,40
5 617 523,86
 
Bieżący
od 2020-05-01
do 2020-05-31
16
36 506
212 578 443
5 823
13 286 153
57 092 812
1 564
3 568 301
3,7200
0,19
3,7290
3,8870
3,5810
3,8450
1,582
11,267
1,790

3,56
59 713 045,74
 
Bieżący
od 2020-04-01
do 2020-06-30
36
118 231
767 729 441
6 493
21 325 818
212 616 540
1 798
5 906 015
3,6100
4,94
3,3800
3,8870
3,2260
3,8450
2,007
12,652
2,243

11,77
65 227 650,04
 
Bieżący
od 2020-01-01
do 2020-12-31
99
357 592
2 285 185 684
6 390
23 082 684
669 595 287
1 873
6 763 589
3,4100
-21,21
4,3080
4,5300
2,1960
3,8450
2,203
14,348
2,481

-11,16
204 765 742,28
 

ŚREDNIE RUCHOME

Średnia 203,70
Średnia 1003,58
Średnia 2004,15

WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ

P/E16,21
P/BV0,58
P/CE5,02

NOTOWANIA HISTORYCZNE

Ostatni miesiącOstatni kwartałOstatni rok
Pierwszy27.04.20203,7000Pierwszy25.02.20203,4500Pierwszy27.05.20195,5500
Maximum30.04.20203,8800Maximum30.04.20203,8800Maximum28.05.20195,7950
Minimum06.05.20203,5810Minimum12.03.20202,1960Minimum12.03.20202,1960
Zysk/strata1,49% Zysk/strata8,84%Zysk/strata-32,34%
Amplituda8,35%Amplituda76,68%Amplituda163,89%